20/07/2008

AO DAI VIETNAM...."Ao dais" is a vietnamese traditional costume that is wellknown worldwide.....
continue

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quý Khách hàng có nhu cầu, vui lòng đặt dịch vụ tại đây

Quý khách xin hãy gửi kèm thông tin, số điện thoại, mail