23/07/2008

Competition heats up for summer fashions
Competition heats up ...


HCM CITY — Along with summer comes summer apparel at competitive prices from local designers. Clothes horses can stock up on shirts for VND60,000 to 105,000 (US$3.5-6.4), pants for VND70,000 to 200,000 ($4-12) and shirts for VND170,000 to 300,000 ($10-18).

Trendy cuts

Fashion companies must come ....

continue here

editby:H.A

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quý Khách hàng có nhu cầu, vui lòng đặt dịch vụ tại đây

Quý khách xin hãy gửi kèm thông tin, số điện thoại, mail